Word ook Donateur of Vriend van Tavenu!

Beste muziekliefhebber,

“TAVENU” Opperdoes is een bloeiende vereniging met veel jeugdleden, die elk jaar optredens in Opperdoes en omstreken verzorgt. Jaarlijks spannen ruim 40 leden zich in om zo veel mogelijk mensen van hun muzikale prestaties te laten genieten en om een bijdrage te leveren aan het culturele leven in en om Opperdoes.

Uiteraard zijn deze activiteiten niet zonder financiële consequenties. De aanschaf van instrumenten  (tussen de € 1500,= en € 8000,= per stuk) en het onderhoud hiervan, alsmede de uniformen (per stuk ca. € 500,=), stelt de vereniging jaarlijks voor aanzienlijke kosten. Deze kosten kunnen wij niet alleen dekken met de contributies en opbrengsten van diverse acties, waarvoor onze leden zich inzetten.

Veel inwoners van Opperdoes zijn donateur van Muziekvereniging TAVENU en ondersteunen ons op deze wijze. Een donateurschap kost € 7,= per jaar. Hiermee redden wij het financieel nog niet en daarom is TAVENU ook op zoek naar “vrienden”.

“Vrienden van TAVENU” dragen het orkest een warm hart toe door jaarlijks een bijdrage te schenken van minimaal € 25,=. Mede door deze bijdrage stelt u ons in staat om een prachtige vereniging, ook voor de jeugd, in stand te houden en kunt u van TAVENU blijven genieten.

Als dank voor uw extra steun krijgt u van ons jaarlijks twee gratis kaarten voor ons voorjaarsconcert, een gereserveerde plaats in de zaal en een kopje koffie in de pauze. Verder ontvangt u via de mail 2 maal per jaar een nieuwsbrief. Hierin staan onze activiteiten en verslagen van concerten.

Bent u nog geen donateur of wilt u vriend van TAVENU worden dan kunt u dit op de volgende manieren bij ons bekend maken:

  • het antwoordstrookje printen, invullen en inleveren bij of opsturen naar één van de bestuursleden
  • u kunt ook een e-mail sturen naar bestuur@tavenu-opperdoes.nl. Vermeld dan de gegevens die ook op het antwoordstrookje staan.
  • u kunt ook via de Contact-pagina van deze website contact met ons opnemen.

U kunt uw bijdrage overmaken via de bank op bankrekeningnummer NL08RABO0132405008 t.n.v. Muziekvereniging TAVENU te Opperdoes o.v.v. Donateur of Vriend van TAVENU. Vergeet niet uw naam erbij te vermelden.

Namens Tavenu hartelijk dank.

We zien u graag terug op één van onze optredens!