Orkest

We repeteren donderdags van 19:30 uur tot 21:45 uur in “De Torenschouw” te Opperdoes. Een aantal keer per jaar treden we op, we geven een jaarlijks donateursconcert, spelen in de optocht op koningsdag en sinterklaas, spelen bij evenementen in het dorp, en bezoeken regelmatig festivals en concoursen.

TAVENU bestaat uit ongeveer 25 leden. Op dit moment spelen we in de 4e divisie. Natuurlijk hopen we de komende tijd kwalitatief te stijgen, o.a. door ongeveer jaarlijks een concours te bezoeken.

Tavenu is opgericht op 28 januari 1917 door de heren Jan Masereeuw, Cees Meurs, Willem Bos, Dirk Zwier, Jan Zwier, Jan Visser en Piet Visser.

Op 28 januari 1917 werd in het voormalige café ‘De Fuik’ (later ‘Het Wapen van Opperdoes’) de oprichtingsvergadering gehouden onder voorzitterschap van de toenmalige Burgemeester Roggeveen. Ruim twintig leden gaven zich op en als voorzitter werd gekozen de heer Jan Kee. Als bestuursleden werden gekozen de heren Jan Visser, Piet Visser, Willem Bos en Harmen Bos. De heer Jan Masereeuw werd benoemd tot dirigent.

In het begin waren er nog wat problemen met de aanschaf van instrumenten, maar gelukkig stelden een aantal mensen een lening ter beschikking. Alle begin is moeilijk, dus ook voor Tavenu in het eerste jaar 1917. De toen nog jonge dirigent Jan Masereeuw wist echter zijn enthousiaste vereniging zover te krijgen, dat ze al binnen één jaar in staat waren om in het openbaar op te treden.

Drie jaar na de oprichting ging Tavenu voor het eerst naar het concours in Hoorn. Ze behaalden in de derde afdeling (de laagste) een dikke tweede prijs, bijna een eerste. Een jaar later sleepten ze op het concours in Medemblik al een eerste prijs in de wacht en in de jaren erna klom Tavenu geleidelijk van de laagste naar de hoogste afdeling. In 1936 kwamen ze uit in de Ere-afdeling voor fanfare, met een bezetting van 35 leden.

De jaren hierna heeft Tavenu een aantal ups en downs gehad. Dit kwam onder andere door de oorlog. Op 28 en 29 juni 1945 werd er meegedaan bij de bevrijdingsfeesten.
Doordat het aantal leden sterk terugliep, ging het in de periode 1968 tot 1970 niet zo goed met Tavenu. Gelukkig was de heer Daan Koolhaas al bezig met het opleiden van nieuwe leerlingen, zodat ze al snel weer met een stijgend ledenaantal verder konden.
Het ledental fluctueerde ook na de zeventiger jaren. Leden komen tegenwoordig niet alleen meer uit Opperdoes, maar ook uit de omliggende plaatsen. Bestond bij de oprichting het orkest alleen uit mannen, nu zijn de vrouwelijke leden in de meerderheid.

Vele malen heeft Tavenu meegedaan aan concerten, concoursen en festivals. Een hoogtepunt  is de promotie naar de vierde divisie, in november 2005 tijdens het concours te Drachten. Hierbij werd het hoogst aantal punten in de vijfde divisie behaald. Naar aanleiding van dit bijzonder concoursresultaat volgde een uitnodiging voor het Kampioenschap van Nederland in 2006. Deze wedstrijd vond plaats in het Musis Sacrum te Arnhem, waar de vierde plaats behaald werd. Een goede opmaat voor het jubileum!

Onderstaande dirigenten hebben Tavenu door de jaren heen muzikaal geleid:

1917-1957    dhr. Jan Masereeuw
1957-1963    dhr. Wim Zwaan
1963-1967    dhr. Arie Vlam
1967-1968    dhr. Piet Heertjes
1968-1971    dhr. Wim Hoekstra
1971-1994    dhr. Daan Koolhaas
1994-1996    dhr. Simon Boerke
1996-1999    mevr. Metsje Cnossen
1999-2000    dhr. André Gouma
2000-2018    dhr. Michael de Graaf
2018-heden  dhr. Dethmer Jan van Heerde